Berekeningswijze benodigd vloeroppervlak

Elk kantoorvertrek moet voldoen aan minimumafmetingen die te berekenen zijn uit de sommering van de verschillende elementen in de ruimte, zoals de aanwezige personen, het kantoormeubilair, de kasten en de vergadervoorziening. De berekeningswijze is:
 
De medewerkers
4 m2 voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag door n of meer medewerkers wordt gebruikt, inclusief kantoor-werkstoel n circulatieruimte op de werkplek
 
De kantoorwerktafel
1 m2 voor een werkplek met een plat beeldscherm
2 m2 voor een werkplek met CRT-beeldscherm
1 m2 voor een lees/schrijfvlak
2 m2 voor een vlak voor uitleg van tekeningen
 
De kasten
1 m2 voor elke vrijstaande of verrijdbare (lade)kast
 
De vergadervoorziening
2 m2 per persoon
 
Voor beeldschermwerkzaamheden, waar fysieke documenten worden gebruikt, moet worden voorzien in een lees/schrijfvlak. Voor het overige meubilair en apparatuur (archiefkasten, printer, fax e.d.) moet het minimaal vereiste oppervlak worden bepaald op basis van het ruimtebeslag van het meubilair en van de apparatuur en de ruimte om deze voorzieningen te gebruiken of te bedienen. Het aldus berekende vloeroppervlak is het benodigd vloeroppervlak voor de werkplek inclusief circulatieruimte (looppaden n toegang/deur !!) in de kantoorrruimte, maar exclusief overige afdelingsruimten zoals pauzeruimte en vergaderruimten e.d.
 
Terug naar: Kantoorwerkplek, NEN 1824