Ergonomische muizen

Richtlijnen en wetgeving
 
Het gebruik op zich van de apparatuur mag voor de werknemers geen bron van risico's vormen (Richtlijn
90/270/EEG).
 
Onnatuurlijke houdingen vormen een risicofactor voor het ontstaan van klachten aan pols en onderarm. Wanneer de muis dichter bij het lichaam wordt geplaatst, is dit minder belastend voor de nek en schouders. Productiviteit is verlaagd bij gebruik van trackball en touchpad, standaard muizen en pentablets scoren hoog qua productiviteit.
 
 
Webshop ergonomische muizen